preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

Godišnji plan i program i Kurikulum škole
Dokumenti škole

II Izmjena Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Medicinska škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 13. 12. 2021. 10:44

Pravilnik o nagrađivanju radnika Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 21. 9. 2021. 22:29

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 16. 4. 2021. 21:12

Odluka o imenovanju povjerljive osobe Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 2. 6. 2021. 23:17

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 16. 4. 2021. 21:10

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 8. 4. 2021. 20:45

Pročišćeni tekst statuta 11/2020 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 20. 11. 2020. 00:49

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 9. 10. 2020. 17:24

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 10. 7. 2020. 15:51

Odluka o imenovanju odgojno obrazovnog radnika za postupanje u slučajevima povrede prava učenika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 3. 7. 2020. 13:20

PROĆIŠĆENI TEKST STATUTA 2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 27. 5. 2020. 13:38

Odluke o poslovnim procedurama na temelju fiskalne odgovornosti Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 1. 11. 2019. 01:46

Odluka o imenovanju ravnatelja Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 16. 5. 2019. 14:56

Poslovnik o radu školskog sportskog društva i odluka o imenovanju voditelja Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 3. 7. 2020. 13:12

STATUT MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI 2019. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 2. 4. 2019. 13:21

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 7. 2. 2019. 13:51

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 7. 2. 2019. 13:48

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 19. 12. 2018. 14:56

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Alen Vukelić  datum: 16. 7. 2018. 13:13

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Bosiljka Jelača  datum: 11. 7. 2018. 13:23

Kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika te izricanje usmenih pohvala, pisanih pohvala i nagrada Vijest ima dokument u privitku

Na Nastavničkom vijeću održanom 1. prosinaca 2016. usvojeni su revidirani Kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika te izricanje usmenih pohvala, pisanih pohvala i nagrada.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirna Vitković  datum: 13. 12. 2016. 16:13

Usvojeni su novi kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika te pohvala razrednog i nastavničkog vijeća te kriteriji za izbor najboljih učenika/učenica škole Vijest ima dokument u privitku

Na Nastavničkom vijeću održanom 9. listopada 2015. usvojeni su novi kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika te pohvala razrednog i nastavničkog vijeća te kriteriji za izbor najboljih učenika/učenica škole koje možete pogledati u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirna Vitković  datum: 13. 10. 2015. 18:52

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE VLADANJA UČENIKA TE POHVALA RAZREDNOG I NASTAVNIČKOG VIJEĆA Vijest ima dokument u privitku

U prilogu se nalaze kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika te pohvala Razrednog i Nastavničkovijeća utvrđeni na sjednici Nastavničkog vijeća 5. svibnja 2015. godine. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirna Vitković  datum: 18. 5. 2015. 17:29

Pravilnik o kućnom redu Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi "Pravilnik o kućnom redu Medicinske škole u Rijeci".

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Brusić  datum: 31. 3. 2015. 09:35

Etički kodeks Medicinske škole u Rijeci Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi "Etički kodeks Medicinske škole u Rijeci".

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Brusić  datum: 31. 3. 2015. 09:32
» Arhiva naših vijesti    
 


Pravilnici Ministarstva

Pravilnici

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

PRAVILNIK O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

PRAVILNIK O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

 

Zakoni Ministarstva

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

ZAKON O RADU

ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

OBITELJSKI ZAKON

ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju