preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

Veterinarski tehničar
NASTAVNI PLAN VETERINARSKI TEHNIČAR

I. ZAJEDNIČKI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

   

I. razred

II. razred

III. razred

IV.
razred

   

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Hrvatski jezik

3

-

3

-

3

-

3

-

2.

Strani jezik

2

-

2

-

2

-

2

-

3.

Povijest

2

-

2

-

-

-

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

-

1

-

1

-

1

-

5.

Zemljopis

2

-

1

-

-

-

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

1

-

-

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

2

-

2

-

2

-

2

8.

Matematika

3

-

2

-

2

-

2

-

9.

Biologija

2

-

2

-

2

-

1

-

10.

Fizika

2

-

2

-

2

-

-

-

11.

Kemija

2

-

2

-

2

-

1

-

12.

Računalstvo

2

-

2

-

-

-

-

-

13.

Latinski jezik

2

-

1

-

-

-

-

-

 

Ukupno

23

2

20

2

15

2

10

2

 

Ukupno zajednički dio

25

22

17

12


II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

 
   

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

 
   

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Uvod u veterinarsku struku

2

-

-

-

-

-

-

-

2.

Uzgoj domaćih životinja

2

-

2

-

2

-

2

-

3.

Anatomija i patologija

2

-

4

-

-

-

-

 

4.

Funkcije životinjskog organizma

-

-

3

 

-

-

-

-

5.

Osnove parazitskih bolesti

-

-

-

-

1

-

2

-

6.

Lovstvo

-

-

-

-

2

-

-

-

7.

Lijekovi i otrovi

-

-

-

-

2

-

-

-

8.

Zoohigijena

-

-

-

-

2

-

-

-

9.

Kinologija

-

-

-

-

2

-

-

-

10.

Unutarnje bolesti životinja

-

-

-

-

-

-

3

-

11.

Mikrobiologija i zarazne bolesti

-

-

-

-

3

-

3

-

12.

Porodiljstvo i U.O.

-

-

-

-

-

-

3

-

13.

Osnove kirurgije

-

-

-

-

-

-

3

-

14.

Higijena namirnica animalnog porijekla

-

-

-

-

-

-

3

-

 

Ukupno

6

-

9

-

14

-

19

-

 

Ukupno strukovni dio

6

9

14

19

 

Sveukupno

31

31

31

31

 

Strukovna praksa

-

168*

168 *

136**

                     

T = Teorija                  V = Vježbe
*) Strukovna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika. Obavljena i pozitivno ocijenjena strukovna praksa za šk.godinu prema planu uvjet je za upis u narednu godinu
**) sati za izradu završnog rada u sklopu završnog ispita    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju