preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

ŠKOLSKI ODBOR MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI
Pozivi i odluke Školskog odbora MŠRi

 

Odluka o usvajanju Plana nabave, roba i usluga za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija financijskih planova za 2023. i 2024. godinu

Poziv na 11.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 10.sjednicu Školskog odbora

Odluka o donošenju II Izmjena Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Medicinska škole u Rijeci

Odluka o donošenju prijedloga Financijskog plana za2022.godinu i projekciia finnancijskih planova za 2023. i 2024. godinu i Plan nabave roba i usluga za 2022. godinu

Poziv na 9.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 8.sjednicu Školskog odbora

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o donošenju Školskog kurikuluma

Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa

Poziv na 7.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 6.sjednicu školskog odbora

Poziv na 5.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 4.sjednicu Školskog odbora

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja 1.siječnja do 30.lipnja 2021.

Odluka o donošenju prijedloga I izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.

Poziv na 3.sjednicu Školskog odbora

Odluka o iznosu visine naknade troškova testa ručne spretnosti

Odluka o iznosu godišnjih troškova stranih državljana

Odluka o participaciji učenika

Poziv na 2.sjednicu Školskog odbora

Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci

Odluka o usvajanju Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Medicinske škole u Rijeci

Odluka o donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Medicinske škole u Rijeci

Odluka o donošenju I. izmjena Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Medicinske škole u Rijeci

Poziv na 1.konstituirajuću sjednicu Školskog odbora

Poziv na 49. sjednicu Školskog odbora

lzmjene i dopune procedure stvaranja ugovornih obveza za nabavu robe  usluga, zaprimanja, provjere  i plaćanja po računima u Medicinskoj školi u Rijeci

Poziv na 48.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 47. sjednicu Školskog odbora

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju financiiskog plana za razdoblje 1.siječnja do 31.prosinca 2020.

Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine i rasporeda rezultata ostvarenog u 2020.

Poziv na 46. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 45. sjednicu Školskog odbora

Odluka o donošenju prijedloga financijskog plana za 2021.godinu i projekcija financijskih planova za 2022. i 2023 . godinu i Plana nabave roba i usluga za 2021. godinu 

Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna plana nabave roba i usluga za 2020.godinu

Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna financjskog plana za 2020.godinu

Odluka o usvajanju II izmjene statuta Medicinske škole u Rijeci

Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Medicinske škole u Rijeci

Poziv na 44.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 43.sjednicu Školskog odbora

Poziv na 42.sjednicu Školskog odbora

Odluka o izmjeni rasporeda viška prihoda osvarenog u 2019 i korištenja istog u 2020.godini

Odluka o donosenju prijedloga II izmjena i dopuna plana nabave roba i usluga za 2020.godinu

Odluka o donosenju prijedloga II izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu

Odluka o donošenju Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada

Odluka o donošenju Školskog kurikuluma

Poziv_na_41._sjednicu_Skolskoga_odbora.pdf

Odluka o imenovanju voditelja ŠSD

Poziv na 40. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka o visini naknade za provođenje testa ručne spretnosti

Odluka o usvajanju I izmjena i dopuna plana nabave roba i usluga

Odluka o usvajanju I izmjena i dopuna financijskog plana

Odluka o usvajanju financijskih izvještaja

Poziv na 39. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka o usvajanju I. izmjene Statuta Medicinske skore u Rijeci

Poziv na 38. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_5. svibanj 2020. (izmjena i dopuna fin. plana i nabave robe i usluga)

Odluka Školskog odbora MŠRi_5. svibanj 2020. (participacija)

Poziv na 37. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 36. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_25. veljača 2020. (o izvršenju financ. plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_25. veljača 2020. (o promjeni Statuta)

Poziv na 35. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_30. siječanj 2020. (o prenamjeni dijela sredstava)

Odluka Školskog odbora MŠRi_30. siječanj 2020. (usvajanje financijskog izvještaja)

Poziv na 34. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 33. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_19. prosinac 2019. (vlastiti prihodi)

Odluka Školskog odbora MŠRi_19. prosinac 2019. (prijedlog financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_19. prosinac 2019. (usvajanje financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_19. prosinac 2019. (plan nabave)

Odluka Školskog odbora MŠRi_19. prosinac 2019. (izmjena i dopuna financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_19. prosinac 2019.  II izmjena i dopuna (roba i usluga) 

Poziv na 32. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 31. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 30. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 29. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 28. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_03. listopad 2019. II izmjena i dopuna 

Odluka Školskog odbora MŠRi_03. listopad 2019.  II izmjena i dopuna (roba i usluga)

Odluka Školskog odbora MŠRi_03. listopad 2019. (Kurikulum)

Odluka Školskog odbora MŠRi_03. listopad 2019. (GPP)

Poziv na 27. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_16. rujan 2019. 

Poziv na 26. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_09. srpanj 2019. (financijska izvješća) 

Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_11. lipanj 2019. (izmjena i dopuna financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_11. lipanj 2019. (izmjena i dopuna plana nabave)

Odluka Školskog odbora MŠRi_11. lipanj 2019. (troškovi provedbe testa manuelne spretnosti)

Poziv na 22. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka o imenovanju ravnatelja Medicinske škole u Rijeci

Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_2. svibanj 2019. (patricipacija)

Odluka Školskog odbora MŠRi_2. svibanj 2019. (patricipacija strani državljani)

Odluka Školskog odbora MŠRi_2. svibanj 2019. (plan nabave)

Odluka Školskog odbora MŠRi_2. svibanj 2019. (prijedlog, izmjena i dopuna financijskog plana)

Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 19. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi_17. prosinac 2018. (usvajanje financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_17. prosinac 2018. (izmjena financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi_17. prosinac 2018. (prijedlog financijskog plana)

Odluka Školskog odbora MŠRi, 17. prosinac 2018. (plan nabave)

Poziv na 16. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Poziv na 15. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi, 4. listopad 2018. (GPP)

Odluka Školskog odbora MŠRi, 4. listopad 2018. (kurikulum)

Odluka Školskog odbora MŠRi, 4. listopad 2018. (financijski plan)

Odluka Školskog odbora MŠRi, 4. listopad 2018. (član ŠO)

Poziv na 14. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi, 30. lipanj 2018.

Poziv na 13. sjednicu Školskog odbora MŠRi

Odluka Školskog odbora MŠRi, 14. lipanj 2018.

 

 

 

    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju