preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

Medicinska sestra - medicinski tehničar

NASTAVNI PLAN

MEDICINSKA SESTRA – MEDICINSKI TEHNIČAR

I. ZAJEDNIČKI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

   

I. razred

II. razred

III. razred

IV.
razred

   

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Hrvatski jezik

4

-

4

-

4

-

4

-

2.

Strani jezik

2

-

2

-

2

-

2

-

3.

Povijet

2

-

2

-

1

-

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

-

1

-

1

-

1

-

5.

Geografija

2

-

1

-

-

-

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

1

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

2

-

2

-

2

-

2

8.

Matematika

2

-

2

-

-

-

-

-

9.

Fizika

2

-

2

-

-

-

-

-

10.

Kemija i biokemija

2

-

2

-

2*

-

-

-

11.

Biologija

2

-

1

-

1**

-

-

-

12.

Računalstvo

-

-

-

-

1

1

-

-

 

Ukupno

19

2

17

2

12

3

8

2

 

Ukupno zajednički dio

21

19

15

10

II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

 
   

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

 
   

T

V

T

V

T

V

T

V

13.

Zdravstvena njega

4

1

2

4

4

5

3

7

14.

Latinski jezik

2

-

2

-

-

-

-

-

15.

Anatomija i fiziologija

3

-

-

-

-

-

-

-

16.

Patologija s patofiziologijom

-

-

2

-

-

-

-

-

17.

Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom

-

-

2***

-

-

-

-

-

18.

Klinička medicina

-

-

-

-

3

-

5

-

19.

Farmakologija

-

-

-

-

1

-

-

-

20.

Zdravstvena psihologija

-

-

-

-

2

-

-

-

21.

Pedagogija

-

-

-

-

2

-

-

-

22.

Socijalna medicina, zdravlje i okoliš

-

-

-

-

-

-

2

-

23.

Metodika zdravstvenog odgoja

-

-

-

-

-

-

1

1

24.

Hitni medicinski postupci

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Ukupno

9

1

8

4

12

5

12

9

 

Ukupno strukovni dio

10

12

17

21

 

Sveukupno

31

31

32

31

 

Strukovna praksa

-

84 1

64 1

422

                     

T = Teorija                  V = Vježbe

1) Strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika
2) Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada
*) program biokemije
**) program genetike
***) nastava se ostvaruje sa 60 sati predavanja i 10 sati vježbe
    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju