preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Rijeka
Djelatnici

Ravnatelj : Alen Vukelić,dr.med.

 

ZADUŽENJA NASTAVNIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

od 3. rujna  2018.

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika nalazi se u tajništvu, kod voditelja i kod predmetnog nastavnika.

 

IME I PREZIME, FAKULTET, STUDIJSKA GRUPA, ZVANJE, GODINE SLUŽBE, PREDMET KOJI PREDAJE, RAZREDNIK

1.    LEA  ARAMINČIĆ, Filozofski  fakultet, Dvopredmetni studij kroatistike i anglistike, magistra  

edukacije  hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti, 0, hrvatski jezik

2. NENSI ARAMINČIĆ, Medicinski fakultet, Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike,     medicinsko laboratorijski inženjer, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike, 26 (IX), profesor savjetnik, laboratorijska hematologija, medicinska biokemija, parazitologija – vježbe, laboratorijska hematologija - vježbe, voditeljica nastave za 31 razredni odjel na dvije lokacije, članica Povjerenstva za kvalitetu, predsjednica Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci

3. SANELA AZIROVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, magistar farmacije, 22 (II),  farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, botanika s farmakognozijom

4.  SILVIA BARNJAK, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 25 (VII), hrvatski jezik, voditeljica stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika

5.  ERIK BENAS, Kineziološki fakultet, magistar kineziologije, 0, tjelesna i zdravstvena kultura

6.  SILVANA BIĆANIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 25 (XII) , knjižničarka

7.  IVANA  BLAŠKAN, Odsjek za matematiku i fiziku Sveučilišta u Rijeci, matematika i fizika, magistra edukacije matematike i fizike, 3(IX), fizika, energetika, vođenje kabineta fizike, razrednica II-3 razrednog odjela

8.  MARIJA BOSIĆ, Viša zubotehnička škola, viši zubotehničar, stručni učitelj mentor, 21 (VII), vježbe iz  laboratorijske protetike, razrednica III-7 razrednog odjela

9. JOSIP BRUSIĆ, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 21 (V), laboratorijska fiksna protetika, osnove radiologije u dentalnoj medicini, upisni koordinator, zamjenik predsjednice Povjerenstva za kvalitetu

10. JELENA BUBNIČ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubni tehničar, 21 (I), vježbe iz morfologije zuba, laboratorijska protetika - vježbe, razrednica IV-7 razrednog odjela, organizacija i praćenje praktične nastave i stručne prakse dentalnih tehničara

11. ZVONKO BUMBER, Prirodoslovno matematički fakultet, geologija i geografija, profesor geologije i geografije, 8 (VIII), geografija

12. ANTONELA CRVELIN, Medicinski fakultet, sanitarno inženjerstvo, diplomirani sanitarni inženjer, profesor mentor, 17 (VII), vježbe iz medicinske mikrobiologije, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,  higijena i tehnologija namirnica, vježbe iz mikrobiologije i parazitologije, voditeljica specijaliziranih kabineta laboratorijske i sanitarne skupine predmeta, voditeljica skladišta za opasne kemikalije, organiziranje i praćenje praktične nastave i stručne prakse zdravstveno-laboratorijskih, sanitarnih i farmaceutskih tehničara, voditelj stručnog vijeća sanitarne i zdravstveno-laboratorijske skupine predmeta

13. VESNA ČAČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 32 (IX), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, kronične rane, hrvatski znakovni jezik, voditeljica kabineta zdravstvene njege, razrednica IV-1 razrednog odjela

14. MIA ČERNIVEC, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 5 (IX), matematika, računalstvo, razrednica V-2 razrednog odjela, satničarka za 31 razredni odjel na dvije lokacije

15. TOMISLAV ČORAK, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 34 (V), računalstvo, informatika, voditelj specijalizirane učionice za informatiku

16. DUNJA ČOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 7 (IX), zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega-zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvena njega majke

17. DANIELA DEPOLO, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 40 (IX), profesor  savjetnik, zdravstvena njega u kući, hrvatski znakovni jezik, vježbe iz instrumentiranja, dentalno asistiranje

18. MELITA DOLIĆ, Fakultet za fizičku kulturu, tjelesna i zdravstvena kultura, profesor TZK, profesor mentor, 31 (VI), tjelesna i zdravstvena kultura, voditeljica fitness kabineta, voditeljica stručnog vijeća TZK

19. LIDIJA DOMITROVIĆ, Prirodoslovno matematički fakultet, magistra eksperimentalne biologije, 2(I), biologija, dodatna nastava iz biologije za državnu maturu, razrednica II-2 razrednog odjela, zamjena za rodiljski dopust Maje Šmurinić Rinčić od 23. siječnja 2017.

20. KORNELIA DORAČIĆ, CUO za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac", smjer zubna protetika, zubni tehničar, stručni učitelj mentor, 33 (VII), laboratorijska protetika - vježbe,vježbe iz morfologije zuba

21. NINA DRLJEVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 13 (IX), zdravstvena njega – specijalna, zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna,  razrednica IV-2 razrednog odjela

22. DANIJELA ĐURIĆ PERIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, 12 (III), hrvatski jezik, razrednica IV-4 razrednog odjela, ispitni koordinator za državnu maturu

23. IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 26 (VIII), stručni učitelj savjetnik, zdravstvena njega, zdravstvena njega – specijalna, osnove zdravstvene njege, opća načela zdravlja i njege, izrada satnice za vježbe iz zdravstvene njege na bolničkim odjelima i u kabinetu, voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća za medicinske sestre u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku županiju

24. DUNJA FRKOVIĆ, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost, povijest i teorija umjetnosti, profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti, 26 (IX), profesor savjetnik, engleski jezik, razrednica III-5 razrednog odjela, sindikalna povjerenica škole

25. MARICA GAŠO, Filozofski fakultet, filozofija i sociologija, profesor filozofije i sociologije, 24 (V), etika, građanski odgoj, sociologija, razrednica IV-8 razrednog odjela, voditeljica Debatnog kluba

26. VESNA GIACONI, Filozofski fakultet, engleski jezik i komparativna književnost, 35 (II), engleski jezik, voditelj stručnog vijeća nastavnika stranih jezika

27. TATJANA HOLJEVIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 28 (VIII), profesor savjetnik, osnove zdravstvene struke, higijena i preventivna medicina, farmakologija, socijalna medicina, članica Školskog odbora i predsjednica Povjerenstva za kvalitetu, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća za liječnike predklinika i klinika u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za sve županije

28. JASMINKA HRŽIĆ GRUBELIĆ, Medicinski fakultet, studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 24 (XI), stručni učitelj mentor,  kineziterapija, masaža, osnove kineziologije, voditeljica kabineta fizioterapije, voditeljica stručnog vijeća nastavnika fizioterapije

29. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, smjer nutricionizam, dipl.ing. prehrambene tehnologije, 9 (IV), pravilna prehrana,kontrola kakvoće namirnica, fermentirani procesi,  razrednica IV-3 razrednog odjela, voditeljica stručnog vijeća nastavnika prehrambene, veterinarske grupe predmeta i biologije

30. BOSILJKA JELAČA, Filozofski fakultet, profesor pedagogije i informatike, 11 (IX), pedagoginja škole, razrednica I-5 razrednog odjela

31. JASMINA JURAŠIĆ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubni tehničar, 19 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, vježbe iz morfologije zuba, razrednica II-7 razrednog odjela, voditelj specijaliziranog kabineta za dentalne tehničare

32. MARIA JURETIĆ MOHORIĆ, Fakultet za kemiju i biokemiju, dipl. biokemičarka, Medicinska škola u Rijeci, obrazovni profil farmaceutski tehničar, 7 (XI) ,kemija, biokemija, organska kemija,   razrednica I-2 razrednog odjela

33. ELDA KARADŽA, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 27 (III), profesor savjetnik, etika u sestrinstvu, metodika zdravstvenog odgoja, dentalno asistiranje, zdravstvene vježbe, voditeljica kabineta zdravstvene njege

34. GORAN KAUZLARIĆ, Filozofski fakultet, njemački jezik i književnost, profesor njemačkog jezika i književnosti, 32 (XI), njemački jezik, sindikalni povjerenik škole, razrednik II-6 razrednog odjela

35. LEO  KLAPAN, Fakultet prirodno – matematičkih i odgojnih znanosti, magistar fizičke kulture, tjelesna i zdravstvena kultura, 3(IX), razrednik II-5 rednog odjela

36. SANDA KLARIN, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 29 (V), matematika, dodatna nastava iz matematike za državnu maturu

37. FILIP  KNEZOVIĆ,  Fakultet zdravstvenih studija, stručni prvostupnik sestrinstva, 2 (IX), zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, zdravstvena njega kiruruških bolesnika – opća, razrednik III-1 razrednog odjela

38. MILVIJA KOKIĆ BAĆAC, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 31 (IX), analitička kemija, voditelj specijaliziranog kabineta za analitičku kemiju

39.  DORA KOVAČEVIĆ, Filozofski fakultet, latinski jezik i talijanska filologija, profesor latinskog jezika i talijanske filologije, 5 (X), latinski jezik, talijanski jezik, razrednica I-3 razrednog odjela

40. SINTIJA KOVAČEVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 8(IX), zdravstvena njega majke, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, zdravstvene vježbe

41. NIKOLINA  KRASNIĆI, Medicinski fakultet, stručna prvostupnica sestrinstva, 11 (VI), zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, intenzivna zdravstvena njega, zamjena za rodiljski dopust Kristine Šorić

42. INES KRŠOVNIK, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 30 (III), biologija, ekološka proizvodnja hrane, ljekovito i začinsko bilje

43. MARINA KUKALJ BANOVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, mr.sc., magistar farmacije, 26 (II), vježbe iz farmaceutske tehnologije s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, industrijska proizvodnja lijekova, botanika s farmakognozijom, voditeljica stručnog vijeća famaceutske skupine predmeta

44. ŽELJKO KUKIĆ, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistar sestrinstva, 26 (I), zdravstvena njega – opća, kronične rane,  razrednik III-2 razrednog odjela

45. NIKOLA  LAZIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 5(IX),  anatomija i fiziologija, klinička medicina, socijalna medicina, mikrobiologija i parazitologija, zdravstvena statistika, parazitologija, epidemiologija, razrednik III-4 razrednog odjela

46. MIRJANA LONČAR, Prehrambeno biotehnološki fakultet, biotehnološki studij, prehrambeno analitički smjer, diplomirani inženjer prehrambene biotehnologije, profesor savjetnik, 36 (IX), osnove tehnologije namirnica II., osnove znanosti o prehrani II, higijena i tehnologija namirnica, dijetetika, praktična nastava u  programu tehničar nutricionist, voditeljica kemijskog laboratorija, organizacija stručne prakse u programu tehničar/ka nutricionist

47. VLASTA LOVRIĆ MARAS, Fakultet za fizičku kulturu, studij za profesora fizičke kulture, profesor za fizičku kulturu, profesor mentor,  27 (IV), tjelesna i zdravstvena kultura, voditeljica ŠSD „Medicinar“, voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika TZK, razrednica I-1 razrednog odjela

48. TATJANA  LOVRIN, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 25 (IX),  tehnologija zubotehničkog materijala, morfologija zuba, dentalno asistiranje, osnove radiologije u dentalnoj medicini - vježbe, kvaliteta u dentalnoj medicini, stomatološka anatomija s gnatologijom, laboratorijska mobilna protetika, laboratorijska fiksna protetika

49. LUCA  LUKIĆ, Prehrambeno biotehnološki fakultet, diplomirani inženjer prehrambene biotehnologije, 13, mikrobiologija namirnica, kemija prehrane, praktična nastava u programu tehničar/ka nutricionist

50. DRAŽENKA MARIČIĆ, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, profesor mentor, 27 (XII), opća kemija , organska kemija, kemija

51. VINKO MARIJANOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područni studij Teologija u Rijeci, teologija, magistar teologije, 5 (XI), vjeronauk

52. BOGUMILA MARTINAC BOROVAC, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 30 (X), uvod u rehabilitaciju, anatomija i fiziologija, anatomija i fiziologija s osnovama patolofiziologije, anatomija i fiziologija s patologijom, mikrobiologija, bakteriologija, virologija i parazitologija, medicinska mikrobiologija, osnove epidemiologije

53. MARIJAN MATEJČIĆ, Medicinski fakultet, medicinsko laboratorijska dijagnostika, stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, 6 (IX), vježbe iz medicinske biokemije, vježbe iz mikrobiologije, vježbe iz epidemiologije, uvod u laboratorijski rad, razrednik IV-5 razrednog odjela, povjerenik zaštite na radu Medicinske škole u Rijeci

54. ALEKSANDRA MIHELČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, fizioterapeut, Viši fizioterapeut, 25 (X), profesor mentor, osnove kineziologije, kineziterapija, masaža

55. ZVONKO MIŠKIĆ, Filozofski fakultet, matematika i fizike, profesor matematike i fizike, 12 (VII), fizika, biofizika, elektronika, dodatna nastava iz fizike za državnu maturu

56. JELENA NUJIĆ, Veleučilište u Rijeci, stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava,    9 (III), informatika, računalstvo, razrednica I-6 razrednog odjela, zamjena za rodiljski dopust Mirne Vitković

57. KRISTINA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 17 (VIII), hrvatski jezik, knjižničarka 5 sati tjedno

58. SANJA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, pedagogija, profesor pedagogije, 23 (XII), komunikacijske vještine, načela poučavanja, pedagoginja škole, razrednica II-1 razrednog odjela

59. SANJA  PAŠKVAN  KUSTIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 26 (VIII) načela administracije, higijena i preventivna medicina, osnove fizikalne i radne terapije, dermatologija, medicinska mikrobiologija, mikrobiologija

60. LILJANA PAVLOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 30 (VI), profesor mentor, hrvatski jezik

61. DANIJELA ROGIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i engleski jezik, profesor pedagogije i engleskog jezika, 11 (XI), engleski jezik, dodatna nastava za državnu maturu, razrednica II-4 razrednog odjela

62. ANDREA RUBČIĆ, Filozofski fakultet, psihologija, diplomirani psiholog, 8 (XII), psihologinja škole,  voditeljica Tima za prevenciju ovisnosti i nasilno ponašanje, suradnica Povjerenstva za kvalitetu Medicinske škole u Rijeci

63. SNJEŽANA SALOPEK, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 32 (VIII), zdravstvena njega starijih osoba, vježbe iz intenzivne zdravstvene njege, voditeljica kabineta zdravstvene njege

64. KRISTINA SEMEŠ PAJIĆ, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, stručna magistra sestrinstva, 6 (I), rodiljski dopust

65. LOBERT SIMIČIĆ, Filozofski fakultet, povijest i sociologija, diplomirani povjesničar i diplomirani sociolog, profesor mentor, 29 (IX), povijest, politika i gospodarstvo, razrednik IV-6 razrednog odjela, voditelj stručnog vijeća društveno-humanističke skupine predmeta

66. JASMINKA SIŠUL MUSINOV, Filozofski fakultet, arheologija i latinski jezik, diplomirani arheolog i profesor latinskog jezika, 14 (II), latinski jezik

67. MAJA ŠMURINIĆ RINČIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 9 (I), rodiljski dopust

68. KSENIJA ŠODA, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 30 (V), hrvatski jezik

69. KRISTINA ŠORIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 8 (IX), rodiljski dopust

70. ANDREA ŠULJIĆ, Medicinska škola u Rijeci, zubotehničar, zubotehničar, stručni učitelj mentor, 21 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, razrednica I-7 razrednog odjela, voditeljica stručnog vijeća dentalne skupine predmeta

71. GABRIJELA ŠVARCER, Medicinski fakultet, fizioterapija, magistra fizioterapije, profesor savjetnik, 19 (IX), masaža, fizikalna terapija, voditelj praktične nastave i stručne prakse učenika u programu fizioterapeutski tehničar

72. DANIJELA TIBLJAŠ, Fakultet zdravstvenih studija, studij za medicinske sestre, magistra sestrinstva, 26 (VIII), zdravstvena njega - opća, zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenata, metodika zdravstvenog odgoja, voditeljica mladeži Crvenog križa

73. VANJA  TOLIĆ, Medicinski fakultet, stručni studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 3 (IX),  vježbe iz osnova kineziologije, masaža, osnove fizikalne i radne terapije, fizikalna terapija, kineziterapija, razrednica I-4 razrednog odjela

74. INES TURKOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet – Teologija u Rijeci, filozofsko-teološki studij, magistar teologije, 29 (II), profesor savjetnik, vjeronauk,  voditeljica županijskog stručnog vijeća za nastavnike vjeronauka u srednjoj školi, mentor nastavnicima početnicima pri polaganju stručnih ispita

75. SAŠA ULJANČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Viša medicinska škola, studij za više medicinske sestre-tehničare, Viša medicinska sestra, 30 (XI), vježbe - hrvatski znakovni jezik, zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, dentalno asistiranje

76. ANA ULJAR, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost smjer nastavnički, profesor hrvatskog jezika i književnosti smjer nastavnički, 27 (VI), hrvatski jezik, razrednica III-6 razrednog odjela

77. MARIJA VELKOVSKI, Medicinski fakultet, magistra sestrinstva, 5 (I), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, instrumentiranje, zamjena za rodiljski dopust Kristine Semeš Pajić

78. BOŽICA VIČEVIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 17 (XII), profesor savjetnik, uzgoj domaćih životinja, anatomija i patologija, praktična nastava za četvrti razred programa  veterinarski tehničar, unutarnje bolesti domaćih životinja, porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje, higijena namirnica animalnog podrijetla

79. DIJANA VIDLJINOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 8 (III) , rodiljski dopust

80. MARCELLA VIDMAR, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, profesor mentor, 14 (IV), matematika, razrednica V-1 razrednog odjela, dodatna nastava iz matematike za državnu maturu, članica Povjerenstva za kvalitetu, voditeljica stručnog vijeća nastavnika matematike, fizike i informatike

81. MIRNA VITKOVIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i informatika, profesor pedagogije i informatike, 7 (I), informatika, računalstvo, voditeljica specijalizirane učionice za informatiku, rodiljski dopust od 3. travnja 2017.

82. IRENA VLAČIĆ ANIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 26 (IV), profesor mentor, anatomija i fiziologija, patofiziologija, bakteriologija, virologija i parazitologija, klinička medicina, patologija,  voditeljica stručnog vijeća nastavnika pretkliničke i kliničke grupe predmeta, voditeljica mikrobiološkog kabineta

83. ANDREA  VUCELIĆ, Filozofski fakultet, diplomirani psiholog - profesor, 4(IX), zdravstvena psihologija, psihologija

84. ALEN VUKELIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 27 (VIII), profesor savjetnik, ravnatelj od 1. rujna 2014.

85. ZDENKO VUKELIĆ, Filozofski fakultet, povijest i povijest umjetnosti, diplomirani historičar i diplomirani historičar umjetnosti, 30 (XII), povijest, građanski odgoj

86. IVANA VUKONIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 24 (I), zdravstvena njega specijalna, vježbe iz sestrinske skrbi u jedinici za dijalizu, zdravstveni odgoj

87. MARTINA WEINBERGER VILJUŠIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, profesor mentor, 15 (IV), uvod u veterinarsku struku, osnove parazitskih bolesti, lijekovi i otrovi, mikrobiologija i zarazne bolesti, praktična nastava u programu veterinarski tehničar/ka,  razrednica III-3 razrednog odjela

88. MARINA ŽILIĆ DEŠIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 27 (VI), radiologija, prva pomoć, socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekt skrbi,  hitni medicinski postupci

89. JOVANKA  ŽIŽA, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 32(VII), zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega – opća

90. SLAVENKA ŽUŽA, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 22 (VIII), opća kemija , uvod u laboratorijski rad, organska kemija, dodatna nastava za državnu maturu

 

 

 

VANJSKI SURADNICI ŠKOLSKE GODINE 2018./2019. godine

​​​

  1. THEODOR de CANZIANI, prof. likovne umjetnosti

Stručno crtanje - 2 sata tjedno - I-7

  1. HIDAJET HASANOVIĆ, dipl.teolog islamske vjeroispovijesti

Islamski vjeronauk – 2 sata tjedno – svi učenici koji slušaju islamski vjeronauk

  1. BRANKA MILOJEVIĆ, farmaceutski tehničar

Industrijska proizvodnja lijekova – 6 sati tjedno – 4-6

  1. SLAVICA BRIŠEVAC, mag. pharm.

Farmaceutska kemija s farmakologijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6

Botanika s farmakognozijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6 i 4-6

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 

1. MIRJANA ŠOSTAREC – tajnica, 22 (IX)

2. ANA MARKOVIĆ SABLJAK – voditelj računovodstva, 15 (XI)

3. LENKA OREŠKOVIĆ MEDIĆ– računovodstveni radnik, 8 (III)

4. VINCENZA POPOVIĆ – administrator, 31 (VII)

5. STANISLAV SROK – domar-kotlovničar, 44 (IX)

7. MARICA TOLIĆ – spremačica, 21 (IX)

8. VERA  BAN – spremačica, 19 (IX)

9. FADILA KUKULJAN - spremačica, 12 (IX)

10.BISERKA ŠANKO – spremačica, 27 (II)

11.MANDA ŠIMUNOVIĆ – spremačica, 17 (II)

12. MARICA PIPUN – spremačica, 15 (V)
    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


Kalendar
« Srpanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Katalog knjižnice

e-Dnevnik

EMA


Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZOŠ

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


TražilicaGoogle

Anketa
Želim se upisati u smjer:Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
preskoči na navigaciju