preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Rijeka
Djelatnici

 

ZADUŽENJA NASTAVNIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

od 5. RUJNA 2016.

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika nalazi se u tajništvu, kod voditelja i kod predmetnog nastavnika.

 

RAVNATELJ – ALEN VUKELIĆ, dr.

 

VANJSKI SURADNICI ŠKOLSKE GODINE 2016./2017. godine

1. THEODOR de CANZIANI, prof. likovne umjetnosti Stručno crtanje - 2 sata tjedno - I-7

2. HIDAJET HASANOVIĆ, dipl.teolog islamske vjeroispovijesti Islamski vjeronauk – 2 sata tjedno – svi učenici koji slušaju islamski vjeronauk

3. MARIJA CRNIĆ MARTINOVIĆ, dr.med.; specijalist transfuziolog Imunohematologija i transfuziologija – 2 sata tjedno – 4-5 ZLT

4. BRANKA MILOJEVIĆ, farmaceutski tehničar Industrijska proizvodnja lijekova – 6 sati tjedno – 4-6

5. SLAVICA BRIŠEVAC, mag. pharm. Farmaceutska kemija s farmakologijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6 Botanika s farmakognozijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6 i 4-6 Prirodna ljekovita sredstva – 1 sat tjedno – 3-6

 

IME I PREZIME, FAKULTET, STUDIJSKA GRUPA, ZVANJE, GODINE SLUŽBE, PREDMET KOJI PREDAJE, RAZREDNIK

 

1. NENSI ARAMINČIĆ, Medicinski fakultet, medicinsko laboratorijski inženjer, Medicinsko laboratorijski inženjer, magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike, 24 (IX), profesor savjetnik, laboratorijska hematologija, medicinska biokemija, citološke i histološke tehnike – vježbe, molekularna patologija,voditelj nastave za 31 razredni odjel na dvije lokacije, članica Povjerenstva za kvalitetu, predsjednica Školskog odbora

2. SANELA AZIROVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, magistar farmacije, 20 (II), farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, botanika s farmakognozijom, voditelj aktiva farmaceutske grupe predmeta

3. KREŠIMIR BAKULA, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, smjer nutricionizam, dipl.ing. prehrambene tehnologije, 6 (IX), mikrobiologija namirnica, kontrola kakvoće namirnica, fermentirani procesi, kemija prehrane, organizacija stručne prakse i praktične nastave u programu tehničar nutricionist od 1. rujna 2015.

4. SILVIA BARNJAK, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 23 (VII), hrvatski jezik

5. SILVANA BIĆANIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 23 (XII) , knjižničarka

6. IVANA BLAŠKAN, Filozofski fakultet, matematika i fizika, magistra edukacije matematike i fizike,1 (XII), fizika, elektronika

7. MARIJA BOSIĆ, Viša zubotehnička škola, viši zubotehničar, 19 (VII), vježbe iz laboratorijske protetike, razrednica I-7 razrednog odjela

8. JOSIP BRUSIĆ, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 19 (V), tehnologija zubotehničkog materijala, dentalno asistiranje,voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća za dentalne tehničare i dentalne asistente u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za sve županije, upisni koordinator, zamjenik predsjednice Povjerenstva za kvalitetu

9. JELENA BUBNIČ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubni tehničar, 19 (I), vježbe iz morfologije zuba, laboratorijska protetika - vježbe, razrednica II-7 razrednog odjela, organizacija i praćenjepraktične nastave i stručne prakse dentalnih tehničara

10. MARIJA BUKVIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna 19 prvostupnica sestrinstva, 31 (IX), zdravstvena njega – opća, opća načela zdravlja i njege, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenata, voditelj kabineta zdravstvene njege (07)

11. ZVONKO BUMBER, Prirodoslovno matematički fakultet, geologija i geografija, profesor geologije i geografije, 6 (VIII), geografija

12. ANTONELA CRVELIN, Medicinski fakultet, sanitarnoinženjerstvo, diplomirani sanitarni inženjer, 15 (VII), dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, vježbe iz epidemiologije, vježbe iz parazitologije, zdravstvena statistika, vježbe iz mikrobiologije, vježbe iz medicinske mikrobiologije, voditelj specijaliziranih kabineta laboratorijske i sanitarne skupine predmeta, voditelj skladišta za opasne kemikalije, organiziranje i praćenje praktične nastave i stručne prakse zdravstveno-laboratorijskih i sanitarnih tehničara, voditelj stručnog aktiva sanitarne i zdravstveno-laboratorijske skupine predmeta

13. VESNA ČAČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 30 (IX), zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, kronične rane, hrvatski znakovni jezik, zdravstvene vježbe, razrednica II-1 razrednog odjela

14. MIA ČERNIVEC, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 3 (IX), matematika, dodatna nastava za državnu maturu, razrednica III-2 razrednog odjela, satničarka za 31 razredni odjel na dvije lokacije

15. TOMISLAV ČORAK, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 32 (V), računalstvo, informatika, voditelj specijalizirane učionice za informatiku

16. DUNJA ČOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 5 (IX), zdravstvena njega majke, administracija u dentalnoj medicini, zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, nastavnik početnik

17. DANIELA DEPOLO, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 38 (IX), profesor mentor, zdravstvena njega u kući, hrvatski znakovni jezik, vježbe iz instrumentiranja, zdravstvene vježbe, voditeljica specijaliziranog kabineta za zdravstvenu njegu

18. MELITA DOLIĆ, Fakultet za fizičku kulturu, tjelesna i zdravstvena kultura, profesor TZK, 29 (VI), tjelesna i zdravstvena kultura, razrednica I-5 razrednog odjela voditeljica Školskog sportskog kluba „Medicinar“

19. KORNELIA DORAČIĆ, CUO za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac", smjer zubna protetika, zubni tehničar, 31 (VII), laboratorijska protetika - vježbe,vježbe iz morfologije zuba, voditelj stručnog aktiva nastavnika dentalne skupine predmeta

20. NINA DRLJEVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 11 (IX), zdravstvena njega – specijalna, vježbe iz dijetetike, vježbe iz općih načela zdravlja i njege (1 grupa), vježbe iz zdravstvene njege – opće (1 grupa), razrednica II-2 razrednog odjela

21. DANIJELA ĐURIĆ PERIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, 10 (III), hrvatski jezik, razrednica II-4 razrednog odjela, ispitni koordinator za državnu maturu

22. IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestretehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 24 (VIII), stručni učitelj savjetnik, vježbe iz zdravstvene njege za dentalne asistente, zdravstvena njega – opća, zdravstvena njega u kući, zdravstvena njega - specijalna, izrada satnice za vježbe iz zdravstvene njege na bolničkim odjelima i u kabinetu

23. MORANA ENDRIGHETTI GRUBELIĆ, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost, profesor pedagogije i engleskog jezika i književnosti, 5 (VII), engleski jezik, rodiljski dopust, zamjena za bolovanje Danijeli Rogić od 11. rujna 2015. 20

24. DUNJA FRKOVIĆ, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost, povijest i teorija umjetnosti, profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti, 24 (IX), profesor mentor, engleski jezik, razrednica IV-4 razrednog odjela, sindikalni povjerenik škole

25. MARICA GAŠO, Filozofski fakultet, filozofija i sociologija, profesor filozofije i sociologije, 22 (V), etika, građanski odgoj,razrednica II-8 razrednog odjela, voditeljica Debatnog kluba

26. VESNA GIACONI, Filozofski fakultet, engleski jezik i komparativna književnost, 33 (II), engleski jezik, voditelj stručnog aktiva nastavnika stranih jezika

27. LEO GRUBELIĆ, Filozofski fakultet, engleski jezik i povijest umjetnosti, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti, 1 (II), engleski jezik, zamjena za bolovanje Morani Endrighetti Grubelić od 13. siječnja 2016.

28. TATJANA HOLJEVIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 26 (VIII), profesor savjetnik, osnove zdravstvene struke, socijalna medicina, higijena i preventivna medicina, farmakologija, članica Školskog odbora i predsjednica Povjerenstva za kvalitetu, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća za liječnike predklinika i klinika u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za sve županije

29. JASMINKA HRŽIĆ GRUBELIĆ, Medicinski fakultet, studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 22 (XI), kineziterapija, masaža, osnove kineziologije

30. RAJKA HUSEJINI, Fakultet za fizičku kulturu, tjelesna i zdravstvena kultura, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, 34 (XII), tjelesna i zdravstvena kultura

31. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, smjer nutricionizam, dipl.ing. prehrambene tehnologije, 7 (IV), osnove znanosti o prehrani II., kontrola kakvoće namirnica, praktična nastava, razrednica II-3 razrednog odjela

32. MARIA JURETIĆ MOHORIĆ, Fakultet za kemiju i biokemiju, dipl. biokemičarka, Medicinska škola u Rijeci, obrazovni profil farmaceutski tehničar, 5 (XI), biokemija, opća kemija, organska kemija, instrumentalne metode, kemija, voditelj stručne prakse farmaceutskih tehničara, voditelj farmaceutskog laboratorija, razrednica III-6 razrednog odjela

33. ELDA KARADŽA, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 25 (III), profesor savjetnik, etika sestrinstva, metodika zdravstvenog odgoja, zdravstveni odgoj, opća načela zdravlja i njege, voditelj kabineta (07), voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća za medicinske sestre u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku županiju

34. GORAN KAUZLARIĆ, Filozofski fakultet, njemački jezik i književnost, profesor njemačkog jezika i književnosti, 30 (XI), njemački jezik, sindikalni povjerenik škole i Primorskogoranske županije, razrednik IV-1 razrednog odjela

35. LEO KLAPAN, Fakultet prirodno – matematičkih i odgojnih znanosti, magistar fizičke kulture, 1 (IX), tjelesna i zdravstvena kultura,

36. SANDA KLARIN, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 27 (V), matematika

37. FILIP KNEZOVIĆ, Fakultet zdravstvenih studija, stručni studij sestrinstva, stručni prvostupnik sestrinstva, 1, zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, intenzivna zdravstvena njega – vježbe, nastavnik početnik, zamjena za rodiljski dopust Kristini Šorić od 5. rujna 2016.

38. MILVIJA KOKIĆ BAĆAC, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 29 (IX), analitička kemija, razrednica III-5 razrednog odjela, voditelj specijaliziranog kabineta za analitičku kemiju

39. SINTIJA KOSTADINA, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 6(IX), zdravstvena njega majke, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, intenzivna zdravstvena njega – vježbe, nastavnik početnik 21

40. SANDRA KOVAČ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 4, hrvatski jezik

41. DORA KOVAČEVIĆ, Filozofski fakultet, latinski jezik i talijanska filologija, profesor latinskog jezika i talijanske filologije, 3 (X), latinski jezik, talijanski jezik

42. JASMINA KREČ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubni tehničar, 17 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, vježbe iz morfologije zuba, razrednica IV-7 razrednog odjela, voditelj specijaliziranog kabineta za dentalne tehničare

43. INES KRŠOVNIK, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 27 (III), biologija, botanika, Ekološka proizvodnja hrane

44. MARINA KUKALJ BANOVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, mr.sc., magistar farmacije, 24 (II),, vježbe iz farmaceutske tehnologije s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, industrijska proizvodnja lijekova, nastavnik početnik

45. ŽELJKO KUKIĆ, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistar sestrinstva, 24 (I), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, kronične rane, razrednik I-2 razrednog odjela

46. NIKOLA LAZIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 3 (IX), anatomija i fiziologija, klinička medicina, socijalna medicina, mikrobiologija i parazitologija, citološke i histološke tehnike, parazitologija, epidemiologija, razrednik I-4 razrednog odjela, od 19. rujna 2016.

47. MIRJANA LONČAR, Prehrambeno biotehnološki fakultet, biotehnološki studij, prehrambeno analitički smjer, diplomirani inženjer prehrambene biotehnologije, profesor savjetnik, 34 (IX), osnove tehnologije namirnica II., pravilna prehrana, praktična nastava za učenike četvrtog razreda programa tehničar nutricionist, higijena i tehnologija namirnica, dijetetika

48. VLASTA LOVRIĆ MARAS, Fakultet za fizičku kulturu, studij za profesora fizičke kulture, profesor za fizičku kulturu, 25 (IV), tjelesna i zdravstvena kultura, voditelj stručnog aktiva nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture

49. TATJANA LOVRIN, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 23 (IX), tehnologija zubotehničkog materijala, morfologija zuba, dentalna morfologija, anatomija i fiziologija II kod dentalnih asistenata, uvod u dentalnu medicinu, dentalna oprema i materijali, stomatološka anatomija s gnatologijom, laboratorijska mobilna protetika, laboratorijska fiksna protetika, od 5. rujna 2016.

50. SARASVATI MARAČ, Prirodoslovno-matematički fakultet , magistra kemije, 2(IX), kemija, opća kemija, biokemija

51. DRAŽENKA MARIČIĆ, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 25 (XII), organska kemija , kemija,

52. VINKO MARIJANOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područni studij Teologija u Rijeci, teologija, magistar teologije, 3 (XI), vjeronauk

53. BOGUMILA MARTINAC BOROVAC, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 27 (X), uvod u rehabilitaciju, anatomija i fiziologija, anatomija i fiziologija s patolofiziologijom,anatomija i fiziologija s patologijom, mikrobiologija, bakteriologija, virologija i parazitologija

54. MARIJAN MATEJČIĆ, Medicinski fakultet, medicinsko laboratorijski inženjer, medicinsko laboratorijski inženjer, 4 (IX), uvod u laboratorijski rad, vježbe iz medicinske biokemije, vježbe iz laboratorijske hematologije, razrednik II-5 razrednog odjela, povjerenik zaštite na radu Medicinske škole u Rijeci

55. ALEKSANDRA MIHELČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, fizioterapeut, Viši fizioterapeut, 23 (X), profesor mentor, osnove kineziologije, kineziterapija, razrednica III-4 razrednog odjela 22

56. TAMARA MILOJEVIĆ, Medicinski fakultet, stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, stručna prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike, vježbe iz mikrobiologije i parazitologije

57. ZVONKO MIŠKIĆ, Filozofski fakultet, matematika i fizike, profesor matematike i fizike, 10 (VII), fizika, biofizika, energetika

58. KRISTINA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 15 (VIII), hrvatski jezik, knjižničarka 5 sati tjedno, razrednica IV-6 razrednog odjela, voditelj stručnog aktiva nastavnika hrvatskog jezika

59. SANJA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, pedagogija, profesor pedagogije, 21 (XII), komunikacijske vještine, načela poučavanja, pedagoginja škole, razrednica V-2 razrednog odjela

60. SANJA PAŠKVAN KUSTIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 24 (VII), mikrobiologija, medicinska mikrobiologija, načela administracije, higijena i preventivna medicina, osnove fizikalne i radne terapije, dermatologija, nastavnik početnik, od 5. rujan 2015.

61. LILJANA PAVLOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 32 (VI), profesor mentor, hrvatski jezik

62. MARTINA RAJNOVIĆ, Filozofski fakultet, informatika i filozofija, magistra edukacije informatike i filozofije, računalstvo

63. DANIJELA ROGIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i engleski jezik, profesor pedagogije i engleskog jezika, 11 (XI), engleski jezik, bolovanje od 11. rujna 2015.

64. ANDREA RUBČIĆ, Filozofski fakultet, psihologija, diplomirani psiholog, 6 (XII), psihologinja, voditeljica Tima za prevenciju ovisnosti i nasilno ponašanje, suradnica Povjerenstva za kvalitetu Medicinske škole u Rijeci

65. SNJEŽANA SALOPEK, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistar sestrinstva, 30 (VIII), vježbe iz zdravstvene njege – specijalne, zdravstvena njega starijih osoba, vježbe iz intenzivne zdravstvene njege, osnove zdravstvene njege, zdravstvene vježbe, nastavnik početnik

66. KRISTINA SEMEŠ PAJIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 4 (I), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, kronične rane, dijetetika - vježbe, razrednica IV-2 razrednog odjela

67. LOBERT SIMIČIĆ, Filozofski fakultet, povijest i sociologija, diplomirani povjesničar i diplomirani sociolog, 27 (IX), povijest, politika i gospodarstvo, sociologija

68. JASMINKA SIŠUL MUSINOV, Filozofski fakultet, arheologija i latinski jezik, diplomirani arheolog i profesor latinskog jezika, 12 (II), latinski jezik

69. MAJA ŠMURINIĆ RINČIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 7 (I), biologija, vježbe ljekovito i začinsko bilje, dodatna nastava iz biologije za državnu maturu, razrednica V-1 razrednog odjela

70. KSENIJA ŠODA, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 27 (V), hrvatski jezik

71. KRISTINA ŠORIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 6 (IX), bolovanje od 7. travnja 2016.

72. ANDREA ŠULJIĆ, Medicinska škola u Rijeci, zubotehničar, zubotehničar, 19 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, razrednica III-7 razrednog odjela

73. GABRIJELA ŠVARCER, Medicinski fakultet, fizioterapija, magistra fizioterapije, profesor savjetnik, 17 (IX), masaža, fizikalna terapija, voditelj praktične nastave i stručne prakse učenika u programu fizioterapeutski tehničar 23

74. DANIJELA TIBLJAŠ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre, viša medicinska sestra, 24 (VIII), vježbe iz zdravstvene njege – opće, zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenata, metodika zdravstvenog odgoja, voditeljica mladeži Crvenog križa

75. VANJA TOLIĆ, Medicinski fakultet, stručni studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 1(IX), vježbe iz osnova kineziologije, masaža, osnove fizikalne i radne terapije, fizikalna terapija, od 5. rujna 2016.

76. INES TURKOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet – Teologija u Rijeci, filozofsko-teološki studij, magistar teologije, 27 (II), profesor savjetnik, vjeronauk, razrednica IV-3 razrednog odjela, voditeljica županijskog stručnog vijeća za nastavnike vjeronauka u srednjoj školi, mentor nastavnicima početnicima za polaganje stručnih ispita

77. SAŠA ULJANČIĆ,Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Viša medicinska škola, studij za više medicinske sestre-tehničare, Viša medicinska sestra, 27 (XI), vježbe hrvatski znakovni jezik, zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika, voditelj kabineta zdravstvene njege (105)

78. ANA ULJAR, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost smjer nastavnički, profesor hrvatskog jezika i književnosti smjer nastavnički, 25 (VI), hrvatski jezik, razrednica I-6 razrednog odjela

79. BOŽICA VIČEVIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 15 (XII), profesor mentor, uzgoj domaćih životinja, anatomija i patologija, praktična nastava za treći razred programa veterinarski tehničar, Lovstvo, animalna higijena, male životinje, voditelj stručnog aktiva nastavnika biologije, veterinarske i prehrambene grupe predmeta, razrednica III-3 razrednog odjela

80. DIJANA VIDLJINOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 6 (III), vježbe iz općih načela zdravlja i njege , zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenata, zdravstvena njega – opća, dentalno asistiranje, administracija u dentalnoj medicini, razrednica I-1 razrednog odjela

81. MARCELLA VIDMAR, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 12 (IV), profesor mentor, matematika, razrednica III-1 razrednog odjela, članica Povjerenstva za kvalitetu

82. MIRNA VITKOVIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i informatika, profesor pedagogije i informatike, 6 (I), pedagoginja škole, informatika, računalstvo, voditeljica stručnog aktiva matematike, fizike, informatike

83. IRENA VLAČIĆ ANIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 24 (IV), anatomija i fiziologija, patofiziologija, bakteriologija, virologija i parazitologija, klinička medicina, patologija, voditeljica stručnog aktiva nastavnika pretkliničke i kliničke grupe predmeta

84. MAJA VRANCICH, Filozofski fakultet u Rijeci, filozofija i informatika, profesor filozofije i informatike, 4 (V), računalstvo, bolovanje od 1. ožujka 2016.

85. ANDREA VUCELIĆ, Filozofski fakultet, psihologija, diplomirani psiholog – profesor, 2(IX), psihologija, zdravstvena psihologija

86. ALEN VUKELIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 25 (VIII), profesor savjetnik, ravnatelj od 1. rujna 2014.

87. ZDENKO VUKELIĆ, Filozofski fakultet, povijest i povijest umjetnosti, diplomirani historičar i diplomirani historičar umjetnosti, 28 (XII), povijest, razrednik IV-5 razrednog odjela

88. IVANA VUKONIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 22 (I), zdravstvena njega specijalna, vježbe iz sestrinske skrbi u jedinici za dijalizu, zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna

89. MARTINA WEINBERGER VILJUŠIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 13 (IV), uvod u veterinarsku struku, praktična nastava, osnove 24 parazitskih bolesti, lijekovi i otrovi, mikrobiologija i zarazne bolesti, razrednica I-3 razrednog odjela

90. MARINA ŽILIĆ DEŠIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 25 (VI), radiologija, prva pomoć, socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekt skrbi, hitni medicinski postupci

91. JOVANKA ŽIŽA, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistar sestrinstva, 30 (VII), zdravstvena njega starijih osoba, zdravstvena njega – opća, opća načela zdravlja i njege, zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvene vježbe

92. SLAVENKA ŽUŽA, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 20 (VIII), opća kemija II, uvod u laboratorijski rad, kemija, organska kemija, razrednica II-6 razrednog odjela 

 

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

1. IVANKA JURKOVIĆ – tajnica, 39 (III)

2. ANA MARKOVIĆ SABLJAK – voditelj računovodstva, 13 (XI)

3. ZDENKA PIŠKUR – računovodstveni radnik, 33 (X)

4. VINCENZA POPOVIĆ – administrator, 29 (VII)

5. STANISLAV SROK – domar-kotlovničar, 42 (IX)

6. MARICA TOLIĆ – spremačica, 19 (IX)

7. NAFIJA KUCALOVIĆ – spremačica, 25 (X) 

8. FATIMA SAFIĆ – spremačica, 31 (I)  

9. LJILJA ŠIMUNOVIĆ – spremačica, 24 (IX)

10. VERA BAN – spremačica, 17 (V)

11. FADILA KUKULJAN - spremačica, 11 (IX) 

 

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj zgradi na adresi Braće Branchetta 11a. 


Kalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događajiKatalog knjižnice

e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZOŠ

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


TražilicaGoogle

Anketa
Želim se upisati u smjer:Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
preskoči na navigaciju