preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

Zdravstveno-laboratorijski tehničar

 NASTAVNI PLAN ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR

I. ZAJEDNIČKI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

   

I. razred

II. razred

III. razred

IV.
razred

   

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Hrvatski jezik

4

-

4

-

4

-

4

-

2.

Strani jezik

2

-

2

-

2

-

2

-

3.

Povijest

2

-

2

-

1

-

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

-

1

-

1

-

1

-

5.

Geografija

2

-

1

-

-

-

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

1

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

2

-

2

-

2

-

2

8.

Matematika

2

-

2

-

2

-

2

-

9.

Fizika

2

-

2

-

2

-

-

-

10.

Biologija

2

-

2

-

-

-

-

-

11.

Računalstvo

1

1

-

-

-

-

-

-

12.

Latinski jezik

2

-

2

-

-

-

-

-

 

Ukupno

20

3

18

2

12

2

10

2

 

Ukupno zajednički dio

23

20

14

12

II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

 
   

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

 
   

T

V

T

V

T

V

T

V

13.

Osnove zdravstvene struke

1.5

0.5

-

-

-

-

-

-

14.

Uvod u laboratorijski rad

0.5

1.5

-

-

-

-

-

-

15.

Anatomija,fiziologija i osnove patofiziologije

-

-

2

-

2

-

-

-

16.

Opća kemija

2

-

-

-

-

-

-

-

17.

Organska kemija

-

-

3

-

-

-

-

-

18.

Analitička kemija

0.5

1.5

0.5

1.5

-

-

-

-

19.

Fizikalna kemija

-

-

2

-

-

-

-

-

20.

Instrumentalne metode

-

-

-

-

1.5

0.5

-

-

21.

Biokemija

-

-

-

-

3

-

-

-

22.

Medicinska biokemija

-

-

-

-

2

3

2

4

23.

Mikrobiologija i parazitologija

-

-

-

-

1

2

3

3

24.

Laboratorijska hematologija

-

-

-

-

1

2

2

2

25.

Imunohematologija i transfuziologija

-

-

-

-

-

-

1.5

0.5

26.

Citološke i histološke tehnike

-

-

-

-

-

-

1.5

0.5

27.

Osnove epidemiologije

-

-

1

-

-

-

-

-

 

Ukupno

4.5

3.5

8.5

1.5

10.5

7.5

10

10

 

Ukupno strukovni dio

8

10

18

20

 

Sveukupno

31

30

32

32

 

Strukovna praksa

35*

70*

140*

91**

                     

T = Teorija                  V = Vježbe
*) Strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika
**)70 sati strukovne prakse, a 21 sat  za izradu  završnog rad
    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju