2021-10-01 13:45:52

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2021./2022.

U prilogu se nalazi Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2021./2022. kojega je donijelo Povjerenstvo za izradbu i obranu završnog rada Medicinske škole u Rijeci na sjednici održanoj 1. listopada 2021.


Medicinska škola u Rijeci