2020-10-17 20:30:00

Dentalni asistenti obilježili su obljetnicu 5. godina mature

Stara generacija - novo doba.
Prva generacija dentalnih asistenata uz razrednicu prof. Maricu Gašo i profesora Josipa Brusića, dr.med.dent. obilježila je 5. godina mature.
U duhu epidemioloških mjera i zaštite zdravlja večer je protekla pod maskama.

 

Ponosni smo na naše generacije.

#ostanitezdravi


Medicinska škola u Rijeci