2020-05-19 18:50:35

Raspored obrane završnoga rada u ljetnom roku školske 2019./2020. godine.

Obrana završnog rada u ljetnom roku školske 2018./2019. održat će se prema rasporedu i uputama koji se nalazi u prilogu ove vijesti. 

Obrani pristupaju svi učenici koji su uspješno završili posljednji razred svoga obrazovanja. Učenik završnoga razreda koji ima zaključenu nedovoljnu ocjenu upućuje se na dopunsku nastavu i jesenski rok obrane završnoga rada koji će biti naknadno definiran, sukladno uputama HZJZ, Ministarstva znanosti i obrazovanja i epidemiološkoj situaciji


Medicinska škola u Rijeci