2020-03-05 23:13:05

Upute za zaštitu od Coronavirusa(SARS-CoV-2)

Molim učenike,nastavnike i roditelje da pažljivo pročitaju plakat HZJZ i da ga se strogo pridržavaju.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 


Medicinska škola u Rijeci