2019-12-19 20:32:44

Medicinska škola u Rijeci u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta

Učenici II-6 razreda sudjelovali su 10.prosinca 2019.godine na tri radionice povodom otvorenih dana Centra za proteomiku:
1. Elektroforeza i vizualizacija nukleinskih kiselina i bjelančevina
2. Mikroskopiranje živih stanica u kulturi
3. Određivanje virusnog titra prebrojavanjem plakova

Posjet je organizirala i vodila Maja Šmurinić Rinčić,dipl.inž.biologije

 


Medicinska škola u Rijeci