2019-11-23 23:45:34

Međužupanijsko(državno)stručno vijeće za nastavnike pretkliničke i kliničke grupe predmeta

Još jedan u nizu izuzetno kvalitetnih državnih stručnih skupova održao se u petak, 22.studenog 2019. u Medicinskoj školi u Rijeci.Održano je Međužupanijsko stručno vijeće na državnoj razini za nastavnike pretkliničke i kliničke grupe predmeta(liječnici), obrazovni sektor Zdravstvo i socijalna skrb.

Skup je organizirala i pripremila voditeljica MŽSV pretklinike i klinike na državnoj razini Tatjana Holjević, dr.med.
 

Sadržaj skupa:
1. Psihosomatika kod adolescenata, Suvremeni aspekti zdravstvene problematike adolescenata: doc.dr.sc.Tatjana Čulina, dr.med., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
2. Reproduktivna zdravstvena pismenost: prof.dr.sc.Iva Sorta Bilajac Turina, dr.med., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
3. Promjene u pravilniku o vrednovanju
4. Međupredmetne teme

Zahvaljujem kolegici Tatjani Holjević na izvrsnoj organizaciji stručnog skupa te nastavnicima na izuzetnom interesu za ovakvim modelom stručnog usavršavanja.Isto tako zahvaljujem predavačima na svesrdnoj pomoći Medicinskoj školi u Rijeci.
Neumorni smo i ustrajni na izgrađivanju kvalitete.

Ravnatelj
Alen Vukelić,dr.med.


Medicinska škola u Rijeci