2019-10-30 22:19:37

Medicinska škola u Rijeci na 8. simpoziju „Školski sport“

 

Tema ovogodišnjeg simpozija bila je „Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost učenika“.Simpozij je organiziran kao državni stručni skup.
U radu simpozija sudjelovale su naše nastavnice Melita Dolić i Vlasta Lovrić-Maras kao provoditelji projekta „Vježbaonica“ i koordinatori za uključivanje nastavnice Aleksandra Ivković u projekt „Vrtim zdravi film“, te Vesna Čaćić i Nina Drljević u projekt „Medicinari u školskom sportu“.

Simpozij je organiziran od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza u suradnji sa Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Agencijom za odgoj i obrazovanje i održan je 26. i 27.listopada 2019. godine na Kineziološkom fakultetu.


Medicinska škola u Rijeci