2019-10-12 16:44:52

Veterinarski tehničari na nastavi u konjičkom klubu Vodičajna

Dana 19. 09. i 20.09.2019. godine veterinarski  tehničari  II-3 razreda bili su na praktičnoj nastavi u konjičkom klubu Vodičajna.  Upoznali smo pristup , njegu ,  smještaj i hranidbu konja.  Konjički klub je na adresi Lukeži 11, a vlasnik je gospodin Damir Maršanić. 

Klub je osnovan 1994. godine kao udruga građana s ciljevima promicanja, razvitka i unapređenja konjaništva kao sporta i rekreacije, a posebice u svrhu terapijskog jahanja KK "Vodičajna" kontinuirano već desetak godina samostalno provodi terapijsko jahanje i radi na edukaciji članova i poboljšavanju tehničkih uvjeta za provođenje terapijskog jahanja. Također se uključuje i u sportska dresurna natjecanja za osobe s invaliditetom. Terapijsko jahanje jedan je od oblika konjaništva namijenjen i prilagođen djeci s teškoćama u razvoju, osobama s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, te osobama sa psihičkim i emocionalnim poteškoćama. Program jahanja provodi se u pješčanom manježu 40x20 m u kojem je uključeno šest konja.

Učenike su pratile Martina Weinberger-Viljušić,dr. i Božica Vičević,dr.

 


Medicinska škola u Rijeci