2019-09-27 00:09:09

Prvi savjetnički posjet Medicinskoj školi u Rijeci 29.listopada 2019.

Prijave na linku ema.e-skole preko AAI@EduHr identiteta za sve nastavnike Medicinske škole u Rijeci 

Datum održavanja : utorak, 29 listopada 2019. u konferecijskoj dvorani

https://ema.e-skole.hr/edukacija/7948

Ravnatelj 

Alen Vukelić,dr.med.


Medicinska škola u Rijeci