2012-05-20 19:52:31

Školi donirana geološka zbirka

Povodom dvije godine od osnivanja Udruge za prirodoslovna istraživanja (UPRIS) odlučeno je da se donira "Geološka zbirka" u svrhu promocije samog projekta i rada UPRIS – a. Odabrana je Medicinska škola u Rijeci gdje je zaposlen Zvonko Bumber kao nastavnik geografije, jedan od njenih osnivača. Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci, Radovan Šoljaga, preuzeo je geološku zbirku od kolege Bumbera, u srijedu, 2. svibnja 2012.

Ravnatelj Radovan Šoljaga i Zvonko Bumber prilikom predaje Geološke zbirke

 


Medicinska škola u Rijeci